akcje

Co się dzieje z akcjami w przypadku ogłoszenia upadłości spółki?

Jeśli spółka ogłosi upadłość, inwestorzy akcji zostaną sklasyfikowani jako wierzyciele spółki. Zostaną wprowadzeni do procesu upadłościowego, ale prawdopodobnie nie będą otrzymywać całkowitej kwoty inwestycji. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji finansowej spółki.

Co się dzieje z akcjami w przypadku ogłoszenia upadłości spółki? Read More »