art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta

Artykuł 38 punkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta stanowi istotne przepisy, które chronią interesy konsumentów. Dotyczą one m.in. prawa do skutecznego odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktów. Zapewniają one konsumentom bezpieczeństwo i pewność, że ich prawa są chronione.