Co oznacza upadłość firmy dla pracowników?

Upadłość firmy może mieć poważne konsekwencje dla pracowników, w tym utratę pracy, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia oraz brak świadczeń i ubezpieczenia zdrowotnego. Warto poznać swoje prawa i zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami bankructwa.