Co może zrobić syndyk masy upadłościowej?

Syndyk masy upadłościowej jest kluczową postacią w procesie upadłościowym. Przede wszystkim zajmuje się on zbieraniem i zarządzaniem aktywami spółki. Jego działania mają na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz jak najskuteczniejsze zlikwidowanie majątku dłużnika. W tym celu syndyk przeprowadza licytacje, zawiera umowy na sprzedaż mienia oraz dokonuje wszelkich czynności niezbędnych do zakończenia procesu upadłościowego.

Co może zrobić syndyk masy upadłościowej? Read More »