Ile czasu czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, ważne jest wiedzieć, że cały proces może trwać nawet kilka miesięcy. Czas oczekiwania na ostateczne ogłoszenie upadłości zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Istotne są m.in. liczba wierzycieli, ich wysokości, a także sposób ich egzekucji.