do kiedy upadłość konsumencka

Często zadajemy pytanie: do kiedy można ubiegać się o upadłość konsumencką? To istotne zagadnienie dla wielu osób borykających się z trudnościami finansowymi. Określone przepisy polskiego prawa regulujące tę kwestię są jasne i konkretnie ustalone. Warto zatem wiedzieć, do jakiego momentu można złożyć wniosek o upadłość konsumencką i jakie warunki należy spełnić. Sprawdź, by być dobrze poinformowanym!

do kiedy upadłość konsumencka Read More »