Czy fundacja może ogłosić upadłość?

W Polsce fundacja może ogłosić upadłość, ale muszą być spełnione odpowiednie warunki. Jeśli fundacja jest niewypłacalna, a brak środków na spłatę wierzycieli, może wystąpić z wnioskiem o upadłość do sądu. Decyzja o ogłoszeniu upadłości zostanie podjęta przez sędziego na podstawie przeprowadzonej procedury i oceny sytuacji finansowej fundacji.

Czy fundacja może ogłosić upadłość? Read More »