upadłość konsumencka gdzie jest ogłaszana

Upadłość konsumencka, jako narzędzie ochrony zadłużonych osób, w Polsce może zostać ogłoszona na wniosek dłużnika. Sąd rejonowy, w miejscu zamieszkania dłużnika, jest właściwy do prowadzenia postępowania upadłościowego. Sprawdźmy, gdzie dokładnie dłużnicy mogą złożyć swój wniosek i rozpocząć proces upadłości konsumenckiej.