Jak sprawdzić kiedy złożono wniosek o upadłość?

Jeśli chcesz sprawdzić, kiedy złożono wniosek o upadłość, należy skontaktować się z sądem okręgowym lub szukać informacji na ich stronach internetowych. Wniosek o upadłość zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to ważna informacja dla wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Jak sprawdzić kiedy złożono wniosek o upadłość? Read More »