Czy osoba karana może ogłosić upadłość?

Czy osoba karana może ogłosić upadłość? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Osoby skazane za przestępstwa gospodarcze, których skutkiem były szkody finansowe, nie mają prawa do rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Jednakże, istnieją wyjątki i warto skonsultować swój przypadek z prawnikiem.