Jak sprawdzic upadłość?

Sposobem na sprawdzenie upadłości firmy jest skorzystanie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisując nazwę firmy lub jej numer KRS, można zweryfikować, czy dana firma ogłosiła upadłość. Dzięki temu możemy uniknąć nierzetelnych partnerów biznesowych i utraty pieniędzy.