Kiedy rozpoczyna się postępowanie upadłościowe?

Kiedy firmy borykają się z problemami finansowymi, często jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości. W Polsce postępowanie upadłościowe rozpoczyna się na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć w sytuacji finansowych trudności.