kontrola

Co sprawdza syndyk przy upadłości konsumenckiej?

Przy upadłości konsumenckiej syndyk ma wiele zadań do wykonania. Przede wszystkim musi zbierać i weryfikować informacje dotyczące majątku dłużnika oraz jego zobowiązań. Ma też obowiązek przeprowadzenia licytacji majątku oraz podziału otrzymanych środków pomiędzy wierzycieli. Wszystko to krok po kroku i z uwzględnieniem przepisów prawa.

Co sprawdza syndyk przy upadłości konsumenckiej? Read More »

Jak sprawdzić czy firma zgłosiła upadłość?

Zdarza się, że firmy, z którymi współpracujemy, ogłaszają upadłość, co może narazić nas na straty finansowe. Jak sprawdzić, czy taka sytuacja miała miejsce? Najlepiej skorzystać z Krajowego Rejestru Sądowego lub zleczyć to zadanie firmie zajmującej się monitoringiem rynku. Pamiętajmy, że takie informacje nie powinny nas zaskoczyć, a regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszej firmy.

Jak sprawdzić czy firma zgłosiła upadłość? Read More »