Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Czas trwania procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej może się różnić, zależnie od indywidualnych okoliczności i złożoności sytuacji. W zasadzie jednakże, cały proces powinien zostać zakończony w ciągu pięciu miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do sądu.

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Read More »