Jakie są kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

Aby osoba bądź firma mogła ubiegać się o objęcie postępowaniem upadłościowym, musi spełnić określone kryteria. Do najważniejszych z nich należą niezdolność do spłaty zobowiązań oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w przyszłości. Na podstawie tych kryteriów są podejmowane decyzje dotyczące upadłości i likwidacji firmy.

Jakie są kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? Read More »