Czy likwidator spółki może złożyć wniosek o upadłość?

Czy likwidator spółki może złożyć wniosek o upadłość? Tak, może. Likwidator spółki ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość, jeśli uznaje, że spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. W takiej sytuacji upadłość może być jedynym realnym rozwiązaniem.

Czy likwidator spółki może złożyć wniosek o upadłość? Read More »