Czy monopol jest korzystny dla konsumenta?

Czy monopol jest korzystny dla konsumenta? Tym pytaniem wielu ekonomistów zajmuje się od dawna. Choć monopol może generować wyższe ceny i gorszą jakość usług, istnieją też argumenty wskazujące na pewne korzyści. Zanim wydamy osąd, warto spojrzeć na problem z różnych perspektyw.