obowiązki

obowiązki upadłego konsumenta

Obojętnie czy popadliśmy w długi z powodu złego zarządzania finansami czy też nieprzewidzianych okoliczności, obowiązki upadłego konsumenta istnieją i należy się im podporządkować. Jakie obowiązki nas dotyczą i jak sobie z nimi poradzić? W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty prawa upadłościowego i to, co możemy zrobić, by stanąć na nogi finansowo.

obowiązki upadłego konsumenta Read More »

Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości?

Syndyk po ogłoszeniu upadłości zajmuje się sprzedażą mienia dłużnika. Jego zadaniem jest zabezpieczenie jak najwyższej kwoty, która zostanie zabrana na zaspokojenie wierzycieli. Ponadto syndyk ma obowiązek nadzorować postępowanie upadłościowe i przedstawiać na bieżąco informacje dla sądu i wierzycieli.

Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości? Read More »