Kiedy sąd odmawia upadłości?

Kiedy sąd odmawia upadłości? Warto poznać przyczyny, które mogą przesądzić o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Jednym z czynników może być nieuzasadnione zadłużenie przedsiębiorstwa. Ważny jest też termin składania wniosku o upadłość, a także brak przygotowania dokumentacji i błędy formalne.