Odmowa”

Czy sąd może odmówić upadłości?

Czy sąd może odmówić upadłości? Tak, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości firmie, jeśli uzna, że jej sytuacja finansowa pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej. Przeczytaj dalej, by dowiedzieć się więcej na temat warunków, w jakich sąd może odmówić upadłości oraz jakie konsekwencje towarzyszą temu procesowi.