Kiedy nie można ogłosić upadłości?

Kiedy nie można ogłosić upadłości? Przede wszystkim, w przypadku gdy dłużnik nie posiada wierzytelności na jego rzecz. Ponadto, brak możliwości wywiązania się z zobowiązań powstałych na skutek działalności gospodarczej, musi wynikać z przyczyn niezależnych od firmy.

Kiedy nie można ogłosić upadłości? Read More »