Czy likwidator spółki podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nie złożenia wniosku o upadłość spółki w wyznaczonym przez ustawę terminie?

Czy likwidator spółki ponosi odpowiedzialność karą w przypadku niezłożenia wniosku o upadłość spółki w określonym przez ustawę terminie? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – tak. Dowiedz się, jakie zagrożenia czyhają na likwidatora oraz jakich przepisów musi przestrzegać. Przeczytaj nasz artykuł!