Odrzucenie

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Kiedy wniosek o upadłość konsumencką zostaje złożony, sąd przeprowadza dochodzenie i ocenia sytuację finansową wnioskodawcy. W tym procesie, może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że osoba nie spełnia wymogów prawnych, np. nie prowadzi działalności gospodarczej lub ma zbyt wysokie dochody. Ważne jest, aby przygotować mocną argumentację i rzetelnie przedstawić swoją sytuację finansową.