Odsetki

Czy po ogloszeniu upadłości można naliczac odsetki?

Upadłość przedsiębiorstwa zawsze rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z nich jest kwestia naliczania odsetek. Czy w takiej sytuacji jest to możliwe? Otóż, upadłość nie przerywa umów kredytowych, więc jeśli umowa przewiduje naliczanie odsetek, to będą one dalej naliczane. Jednakże, należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.