Jaki skutek wywołuje ogłoszenie upadłości dla pełnomocnictw?

Ogłoszenie upadłości ma wpływ na wiele aspektów działalności przedsiębiorcy, w tym również na pełnomocnictwa. W takiej sytuacji pełnomocnictwa wygasają, a ich dalsza ważność zależy od decyzji administratora masy upadłościowej. Na skutek ogłoszenia upadłości należy również przeprowadzić weryfikację wszelkich umów pełnomocnictwa i ich zgodność z prawem.