podmioty

Który z podmiotów nie posiada zdolności upadłościowej?

Który z podmiotów nie posiada zdolności upadłościowej? W Polsce nie mają jej m.in. jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz państwowe jednostki organizacyjne. Warto znać zasady obowiązujące w przypadku niewypłacalności tych podmiotów, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych strat.

Który z podmiotów nie posiada zdolności upadłościowej? Read More »