poręczyciel wekslowy jako konsument

Poręczyciel wekslowy stanowi istotną postać w obrocie gospodarczym. Często jest jednak postrzegany jako słabsza strona, działająca w roli konsumenta. W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakie prawa przysługują poręczycielowi wekslowemu jako konsumentowi i jakie korzyści wynikają z jego roli w transakcjach.

poręczyciel wekslowy jako konsument Read More »