Co do zasady posiedzenie sądu w sprawie o ogłoszenie upadłości odbywa się?

Co do zasady posiedzenie sądu w sprawie o ogłoszenie upadłości odbywa się z udziałem zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Celem jest ustalenie czy faktycznie upadłość ma miejsce, a także określenie, jakie kroki należy podjąć w dalszym postępowaniu. To ważny moment dla każdej strony, ponieważ decyzja wydana w trakcie posiedzenia będzie miała zasadniczy wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Co do zasady posiedzenie sądu w sprawie o ogłoszenie upadłości odbywa się? Read More »