Kiedy jest prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Kiedy ogłasza się upadłość? Odpowiedź na to pytanie w Polsce jest ściśle uregulowana prawem, a decyzję o ogłoszeniu upadłości podejmuje sąd. Przyjrzyjmy się bliżej, kiedy może zapaść prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości i jakie są jego skutki dla dłużnika i wierzycieli.

Kiedy jest prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości? Read More »