wpływ upadłości konsumenckiej na postępowanie cywilne

Upadłość konsumencka to coraz popularniejsze rozwiązanie dla osób dotkniętych długami. Jak wpływa ona na postępowanie cywilne? Czy umorzenie długów oznacza koniec wszelkich sporów? W niniejszym artykule omówię, jak upadłość konsumencka wpływa na bieg procesu cywilnego, uwzględniając zarówno korzyści, jak i pewne ograniczenia.