Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Tak, wierzyciel ma prawo zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jednakże, musi to zrobić w terminie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz udowodnić przed sądem uzasadnione powody, dla których uważa, że postanowienie jest nieważne lub jest sprzeczne z prawem. Warto pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego.

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości? Read More »