postępowanie

postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to proces, którego celem jest uzyskanie ochrony przed wierzycielami. W Polsce może go rozpocząć osoba, która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Zanim podejmiesz taką decyzję, warto dowiedzieć się, jakie są zasady i wymagania formalne tej procedury.

postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Read More »

Co po umorzeniu postępowania upadłościowego?

Po umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnik odzyskuje swoją pełną zdolność do działania gospodarczego. Tym samym może ponownie prowadzić działalność i nawiązywać współpracę z innymi podmiotami. Jednakże przed podjęciem działań biznesowych warto dokładnie przeanalizować przyczyny upadłości, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Co po umorzeniu postępowania upadłościowego? Read More »

Na czym polega upadłość konsumencką osoby fizycznej?

Wraz z rosnącym zadłużeniem wielu Polaków, coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym ona polega? To proces, który pozwala na zredukowanie lub umorzenie długów, jednak aby móc z niego skorzystać, należy spełnić szereg wymogów. W naszym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy.

Na czym polega upadłość konsumencką osoby fizycznej? Read More »

Jakie warunki do upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest opcją dla osób, które zaciągnęły zbyt duże długi i nie są w stanie ich spłacić. Aby ubiegać się o upadłość konsumencką, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi mieć się długi o łącznej wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych, a także posiadać źródło stałych dochodów.

Jakie warunki do upadłości konsumenckiej? Read More »

Co po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciele otrzymują zaspokojenie swoich roszczeń, a dłużnik może zacząć na nowo prowadzić swoją działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że w przypadku upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić określone warunki, aby odzyskać pełnię praw.

Co po zakończeniu postępowania upadłościowego? Read More »

Co się dzieje po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Po zakończeniu postępowania upadłościowego następuje ważny moment dla dłużnika i wierzycieli. W przypadku układów akceptowanych przez wierzycieli lub sprzedaży masy upadłościowej, możliwe jest przeprowadzenie likwidacji spółki. Warunki takiej likwidacji określają przepisy prawa. Ostatecznie, po zakończeniu postępowania, dłużnik może rozpocząć nowy etap swojego życia zawodowego lub prywatnego.

Co się dzieje po zakończeniu postępowania upadłościowego? Read More »

Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości?

Syndyk po ogłoszeniu upadłości zajmuje się sprzedażą mienia dłużnika. Jego zadaniem jest zabezpieczenie jak najwyższej kwoty, która zostanie zabrana na zaspokojenie wierzycieli. Ponadto syndyk ma obowiązek nadzorować postępowanie upadłościowe i przedstawiać na bieżąco informacje dla sądu i wierzycieli.

Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości? Read More »

Jakie przesłanki muszą być spełnione dla ogłoszenia upadłości spółki?

Zanim spółka ogłosi upadłość muszą być spełnione określone przesłanki. Spółka musi znajdować się w trudnej sytuacji finansowej oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji w najbliższej przyszłości. Konieczne jest także udokumentowanie tych okoliczności.

Jakie przesłanki muszą być spełnione dla ogłoszenia upadłości spółki? Read More »

Jak zlozyc wniosek o upadłość?

Jeśli borykasz się z problemami finansowymi i nie jesteś w stanie uregulować swoich zobowiązań, konieczne może się okazać złożenie wniosku o upadłość. Jak to zrobić? Warto skorzystać z pomocy specjalisty lub zapoznać się z procedurą samodzielnego składania wniosku. Pamiętaj, że to kluczowy krok w walce o uregulowanie swojej sytuacji finansowej.

Jak zlozyc wniosek o upadłość? Read More »

Kiedy umarza się postępowanie upadłościowe?

Kiedy można zakończyć postępowanie upadłościowe? Określa to przede wszystkim sąd. Najczęściej jest to w przypadku, gdy zaspokojono wierzycieli lub wierzyciele zrezygnowali z roszczeń. Ostatecznie postępowanie kończy się po upływie 10 lat od ogłoszenia upadłości. Dlatego warto pamiętać o należytym prowadzeniu działań w trakcie postępowania.

Kiedy umarza się postępowanie upadłościowe? Read More »

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe to procedura, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Rozpoczyna się od ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy i składania wniosków przez wierzycieli. Następnie prowadzone są rozmowy dotyczące układu, a jeśli taki nie zostanie osiągnięty, następuje likwidacja majątku upadłego przedsiębiorcy.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe? Read More »