pozew

Czy można pozwać syndyka masy upadłości?

W razie problemów w trakcie postępowania upadłościowego pojawić się może pytanie, czy jest możliwe wytoczenie powództwa przeciwko syndykowi masy upadłościowej. W niniejszym artykule omówimy zagadnienie odpowiedzialności syndyków w postępowaniu upadłościowym i opowiemy o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc wytoczyć przeciwko nim powództwo.