pracownicy

Co z pracownikami gdy firma ogłosi upadłość?

W przypadku ogłoszenia upadłości firmy warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom. W tym czasie pracodawca musi przede wszystkim poinformować pracowników o sytuacji firmy i wydać dokumenty związane z umowami o pracę. Ważne jest także, aby pracownicy zgłosili swoje roszczenia do wierzyciela i zgłosili się do Urzędu Pracy w celu uzyskania świadczeń socjalnych.