procedury

ile może trwać upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to często ostateczność dla osób zadłużonych. Jednak ile czasu może trwać taki proces? Wpływ na to mają różne czynniki, jednak wynosi od 6 do 36 miesięcy. Ważne jest także uważne planowanie spłaty zadłużenia przez dłużnika.

ile może trwać upadłość konsumencka Read More »

Kiedy wchodzi syndyk masy upadłościowej?

Kiedy firma ogłasza upadłość, do akcji wchodzi syndyk masy upadłościowej. To niezwykle ważne stanowisko zajmowane przez profesjonalistę, którego zadaniem jest zarządzanie aktywami i pasywami w trakcie procesu upadłościowego. W artykule opowiemy, jakie są zadania syndyka, kiedy podejmuje działania i jakie są jego kompetencje.

Kiedy wchodzi syndyk masy upadłościowej? Read More »

Ile czasu na ogloszenie upadłości spółki?

Zdarza się, że firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i właściciele muszą rozważyć ogłoszenie upadłości. W Polsce czas na zgłoszenie wniosku o upadłość wynosi 30 dni. Warto jednak pamiętać, że im wcześniej podejmiemy decyzję, tym większe szanse na uratowanie firmy i minimalizację strat.

Ile czasu na ogloszenie upadłości spółki? Read More »

Kiedy uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego?

Kiedy uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego? Wszystko zależy od liczby wierzycieli oraz od czasu, który upłynął od złożenia wniosku o zakończenie postępowania. Potrzebna jest również zgoda zarządu spółki i wykazienie wypłaty wszystkich zobowiązań. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Kiedy uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego? Read More »

Czy można wycofać wniosek o upadłość?

Wycofanie wniosku o upadłość to niełatwe zadanie. Zwykle wymaga zaangażowania adwokata i udowodnienia, że sytuacja finansowa poprawiła się na tyle, by uniknąć postępowania likwidacyjnego. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i skonsultować się z fachowcami przed jego złożeniem.

Czy można wycofać wniosek o upadłość? Read More »

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Czas trwania procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej może się różnić, zależnie od indywidualnych okoliczności i złożoności sytuacji. W zasadzie jednakże, cały proces powinien zostać zakończony w ciągu pięciu miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do sądu.

Jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Read More »

Co oznacza upadłość konsumencka dla wierzyciela?

Upadłość konsumencka stanowi ostateczność dla dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Dla wierzyciela oznacza to stratę części lub całości wierzytelności. Jednak, dzięki temu procesowi, dłużnik uniknie niewypłacalności oraz uchroni się przed egzekucją komorniczą.

Co oznacza upadłość konsumencka dla wierzyciela? Read More »