procedury

Kiedy uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego?

Kiedy uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego? Wszystko zależy od liczby wierzycieli oraz od czasu, który upłynął od złożenia wniosku o zakończenie postępowania. Potrzebna jest również zgoda zarządu spółki i wykazienie wypłaty wszystkich zobowiązań. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Co oznacza upadłość konsumencka dla wierzyciela?

Upadłość konsumencka stanowi ostateczność dla dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Dla wierzyciela oznacza to stratę części lub całości wierzytelności. Jednak, dzięki temu procesowi, dłużnik uniknie niewypłacalności oraz uchroni się przed egzekucją komorniczą.