Czym jest prawo upadłościowe?

Prawo upadłościowe to zbiór przepisów, ustalających procedury restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa, a także regulujących przebieg postępowania upadłościowego. Celem prawa jest przede wszystkim ochrona wierzycieli, a także zapewnienie szansy na odzyskanie rentowności przez zalegające przedsiębiorstwa.

Czym jest prawo upadłościowe? Read More »