przedsiębiorcy

upadłość konsumencka a upadłość przedsiębiorcy

Wiele osób myli pojęcia upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorcy. Chociaż oba procesy mają na celu rozwiązanie problemów finansowych, istnieją kluczowe różnice między nimi. W przypadku upadłości konsumenckiej, osoba prywatna otrzymuje ochronę przed wierzycielami, natomiast w upadłości przedsiębiorcy, spółka zobowiązana jest do zlikwidowania swojej działalności. Przed podjęciem decyzji, warto dobrze zrozumieć te różnice i skonsultować się z profesjonalistą prawnym.

upadłość konsumencka a upadłość przedsiębiorcy Read More »

Kto jest uczestnikiem postępowania upadłościowego?

Uczestnikami postępowania upadłościowego są przede wszystkim dłużnicy, czyli osoby fizyczne lub prawne, które ogłoszą swoją upadłość. Oprócz nich, w postępowaniu biorą udział także wierzyciele i syndyk, którego zadaniem jest zarządzanie mieniem upadłego. Ważnym uczestnikiem są także organy kontrolne, takie jak prokuratura czy urząd skarbowy.

Kto jest uczestnikiem postępowania upadłościowego? Read More »

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Wiele osób zastanawia się, czy jako przedsiębiorca mogą ogłosić upadłość konsumencką. Odpowiedź brzmi: tak! Jednakże, przedsiębiorcy muszą spełnić pewne kryteria, które określają, czy są kwalifikowani do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ może to być rozwiązaniem problemów finansowych przedsiębiorcy.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Read More »

Kiedy sąd ogłasza upadłość przedsiębiorcy dłużnika?

Kiedy przedsiębiorca z powodu niewypłacalności nie ma możliwości uregulowania swoich zobowiązań, może zostać ogłoszona jego upadłość. Wówczas wymiar sprawiedliwości będzie zarządzał likwidację majątku dłużnika i rozdzielił uzyskane środki wśród wierzycieli. Upadłość to ostateczność, która jest udzielna jedynie w szczególnych przypadkach.

Kiedy sąd ogłasza upadłość przedsiębiorcy dłużnika? Read More »

Kto nie może ogłosić upadłości?

W Polsce nie każdy może ogłosić upadłość. Osoby pełniące określone funkcje publiczne, a także dłużnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale nie zarejestrowali jej w przedsiębiorstwie, nie spełniają warunków do ogłoszenia upadłości. Zanim podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem.

Kto nie może ogłosić upadłości? Read More »