Komu przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości może złożyć każdy, kto jest zainteresowany tą sprawą. W szczególności dotyczy to wierzycieli, ale także dłużnika oraz samych pracowników firmy. Warto zwrócić uwagę na termin, w którym można złożyć zażalenie, a także na konsekwencje jego złożenia.