Co reguluje upadłość?

Według Kodeksu Postępowania Cywilnego, upadłość reguluje sąd. Sąd powołuje syndyka, który przeprowadza postępowanie upadłościowe. Celem tego postępowania jest zaspokojenie wierzycieli i zmniejszenie strat w przypadku upadłości przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.

Co reguluje upadłość? Read More »