Kiedy wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy składać w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osobistego. Termin na złożenie wniosku to 30 dni od dnia, w którym dłużnik przestał spełniać swoje zobowiązania. Jest to ważny krok w procesie wyjścia z długów i warto skonsultować się z prawnikiem w tym zakresie.