Czy ustalenie planu spłaty kończy postępowanie upadłościowe?

Czy ustalenie planu spłaty kończy postępowanie upadłościowe? To częste pytanie, na które odpowiedź brzmi – niekoniecznie. Warto zatem wiedzieć, jakie czynniki wpływają na zakończenie takiego postępowania i jakie kroki należy podjąć, aby je pomyślnie zakończyć.