rozdzielność majątkowa

ogłoszenie upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Osoby zadłużone w Polsce coraz częściej sięgają po rozwiązanie jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Często jednak pojawia się pytanie, jakie konsekwencje niesie to dla majątku wspólnego małżeństwa. Odpowiedzią na to jest rozdzielność majątkowa, która może uchronić drugiego małżonka przed negatywnymi skutkami deklarowanego bankructwa. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, aby podjąć dobrze przemyślaną decyzję.