Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie wniosku o upadłość?

Sądy mają określony czas na rozpatrzenie wniosku o upadłość. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, sąd ma na to czas do trzech miesięcy. Jeśli jednak sprawa wymaga dodatkowych postępowań lub niezbędnych uzgodnień, termin ten może zostać przedłużony. Warto jednak pamiętać, że dla wierzycieli każdy dzień opóźnienia może oznaczać straty finansowe. Dlatego też zaleca się skuteczne działania i staranne przygotowanie wniosku, aby przyspieszyć cały proces.