Czy możliwe jest wszczęcie postępowania upadłościowego po śmierci dłużnika?

Czy można wszcząć postępowanie upadłościowe po śmierci dłużnika? Odpowiedź brzmi: tak. Zobaczmy, jakie warunki muszą być spełnione i jakie kroki podjąć, aby złożyć wniosek o otwarcie takiego postępowania.

Czy możliwe jest wszczęcie postępowania upadłościowego po śmierci dłużnika? Read More »