Jakie przesłanki muszą być spełnione dla ogłoszenia upadłości spółki?

Zanim spółka ogłosi upadłość muszą być spełnione określone przesłanki. Spółka musi znajdować się w trudnej sytuacji finansowej oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji w najbliższej przyszłości. Konieczne jest także udokumentowanie tych okoliczności.

Jakie przesłanki muszą być spełnione dla ogłoszenia upadłości spółki? Read More »