Co w przypadku upadłości spółdzielni mieszkaniowej?

W przypadku upadłości spółdzielni mieszkaniowej należy przede wszystkim pamiętać o ochronie praw mieszkańców. Właściciele lokali powinni być informowani o postępowaniach sądowych i mieć możliwość udziału w nich jako strony. Istotne jest również zabezpieczenie środków finansowych, mających pokryć koszty związane z utrzymaniem budynku.

Co w przypadku upadłości spółdzielni mieszkaniowej? Read More »