spółka akcyjna

Kiedy należy ogłosić upadłość spółki akcyjnej?

Kiedy spółka akcyjna nie jest w stanie spłacić swoich długów i zobowiązań, konieczne jest ogłoszenie upadłości. Decyzję tę należy podjąć w oparciu o analizę sytuacji finansowej firmy oraz przepisów prawa. Warto zwrócić uwagę na potencjalne konsekwencje takiej decyzji dla firmy i jej udziałowców.

Kiedy należy ogłosić upadłość spółki akcyjnej? Read More »

Kiedy upadłość spółki akcyjnej?

W przypadku zbankrutowania spółki akcyjnej, proces upadłościowy przebiega w sposób unormowany przez polskie prawo. Wszyscy wierzyciele spółki mają prawo do zgłoszenia swoich roszczeń i oczekiwanie na ich zaspokojenie. Warto pamiętać, że w przypadku upadłości spółki akcyjnej, wierzyciele nie odpowiadają za długi spółki.

Kiedy upadłość spółki akcyjnej? Read More »