spółka z o.o.

Kiedy spółka Z.o.o ogłasza upadłość?

Właściciele firmy zawsze stają w obliczu wielu trudnych decyzji, ale ogłoszenie upadłości jest jedną z najtrudniejszych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy spółka Z.o.o ogłasza upadłość. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pewne sygnały, które sugerują, że firma ma poważne problemy finansowe. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich i pomożemy zrozumieć, co zrobić w przypadku kłopotów z płynnością finansową.

Kiedy spółka Z.o.o ogłasza upadłość? Read More »

Czy wspólnik sp Z.o.o może ogłosić upadłość konsumencka?

Warto zaznaczyć, że spółka z o.o. nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Może to zrobić jedynie osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą. W przypadku wspólnika spółki z o.o., jeśli ten prowadzi działalność gospodarczą, może wystąpić o upadłość konsumencką. Jednakże, spółka z o.o. może natomiast ogłosić upadłość likwidacyjną, co jest równoznaczne z wygaśnięciem działalności spółki.

Czy wspólnik sp Z.o.o może ogłosić upadłość konsumencka? Read More »

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki z O.O w upadłości Jeśli postępowanie upadłościowe zostało zakończone?

Często po ogłoszeniu upadłości firmy, na skutek zobowiązań finansowych, pojawia się pytanie o dalsze kroki, w tym o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W przypadku spółki z o.o. w upadłości, decyzję o dalszych działaniach podejmuje sąd, który zatwierdza lub nie sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe składa jednak syndyk masy upadłościowej.

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki z O.O w upadłości Jeśli postępowanie upadłościowe zostało zakończone? Read More »