Spółki zoo

Kiedy można ogłosić upadłość spółki zoo?

W Polsce ogłoszenie upadłości spółki zoo jest możliwe w przypadku niewypłacalności, a także gdy istnieje realne zagrożenie jej bankructwa. Decyzję o ogłoszeniu upadłości podejmuje sąd na wniosek zarządu spółki lub wierzycieli. Warto wiedzieć, że upadłość spółki zoo nie oznacza konieczności likwidacji firmy.

Kiedy można ogłosić upadłość spółki zoo? Read More »

Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość spółki zoo?

Upadłość spółki zoo jest poważnym krokiem, który może być konieczny w ciężkiej sytuacji finansowej firmy. Wniosek o upadłość powinien zostać złożony jak najszybciej po stwierdzeniu niewypłacalności lub zagrożenia jej wystąpienia. W tym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z procedurą upadłości spółki zoo i wskazówki dotyczące terminu złożenia wniosku.

Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość spółki zoo? Read More »