Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki w upadłości?

W przypadku spółki w upadłości zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest zadaniem, które spoczywa na sądzie, jednakże musi ono zostać wcześniej dostarczone do sądu przez syndyka masy upadłościowej. Czytelnicy zainteresowani tym tematem powinni wiedzieć, że procedura ta jest bardzo ważna, gdyż pozwala na sprawiedliwe rozliczenie wierzycieli.

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki w upadłości? Read More »